παρεπίδημος

-η, -ο / παρεπίδημος, -ον, ΝΑ
αυτός που διαμένει πρόσκαιρα σε ξένο τόπο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < παρ(α)-* + ἐπίδημος «αυτός που διαμένει σε κάποιο τόπο»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • παρεπίδημος — sojourning in a strange place masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεπίδημον — παρεπίδημος sojourning in a strange place masc/fem acc sg παρεπίδημος sojourning in a strange place neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεπιδήμοις — παρεπίδημος sojourning in a strange place masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεπιδήμους — παρεπίδημος sojourning in a strange place masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεπιδήμων — παρεπίδημος sojourning in a strange place masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεπίδημοι — παρεπίδημος sojourning in a strange place masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Прозелиты — Слово прозелит (еврейск. гейр и гейрим, от гур пребывать, странствовать, приютиться, обитать где либо) означает чужеземца, иностранца, странника, пришельца, поселенца (Быт., XXIII, 4; Исх., II, 22; XXII, 21; Числ., IX, 14; XV, 29 30; XXXV, 15; 1… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ИНОСТРАНЕЦ —    • Ξένος.          Положение иностранцев, т. е. свободных неграждан, было различно в разных греческих государствах. Спартанцы, напр., не допускали продолжительного пребывания или, по крайней мере, оседлости чужестранцев (ξενηλασία), афиняне же… …   Реальный словарь классических древностей

  • обитьць — ОБИТЬЦ|Ь (3*), А с. Пришелец, поселенец: аще страненъ есть прише(л). без дому обитець. (παρεπίδημος) ГБ XIV, 39б; не ѹкори страннаго его же ради х(с)ъ страннова. его же мы страннiци и обитци. (ποροικοι) Там же, 80б; всѧ же мо˫а на ню же ѿверже(н) …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • δήμος — (5ος αι. π.Χ.). Αθηναίος, γιος του Πυριλάμπη που φημιζόταν για το κάλλος του. Για την ομορφιά του γίνεται λόγος στον Γοργία του Πλάτωνα και στον Αριστοφάνη. Το σπίτι του Πυριλάμπη και του Δ. ήταν γνωστό σε όλη την Ελλάδα για τα πτηνοτροφεία του,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.